Startsida  |  Anställer  (tips1)  |  Söker jobb  (tips2)  |  Regler  |  Övrigt


Verksamheten är nerlagd! /T

Superarbetskraft

–  NPF-arbetsförmedlingen


Om NPF

NPF uttyds här "Nya Psykologiska Funktionssätt" eller "Nytt Psykologiskt Funktionssätt".
Vi innefattar framför allt personer med Asperger, ADHD, Tourette och högfungerande autism.
Här finns en webbplats med information om ADHD och en om Tourette, med positiv inställning.
Asperger har Andet mycket om, som Asperger-arbete och Sammanhang: länkar om Aspergers syndrom


Bakgrund

Många personer med NPF är mycket duktiga på själva arbetsuppgifterna, och inte sällan kan de bidra med sådant som inte andra kan. En del har tur (eller skicklighet) och hittar till rätt företag eller organisationer där deras förmågor (eller t.o.m. superkrafter) kommer till nytta. Men alldeles för många har inte den turen, utan råkar hamna på arbetsplatser med ett socialt klimat som är dåligt för dem. Där de måste lägga mycket tid/energi/uppmärksamhet/arbete på meningslöst socialt tjafs, intriger och gissande, istället för på arbetsuppgifter. De misslyckas oftast.


Syfte

Vi vet att det finns företag där det är OK att vara annorlunda även i grunden. Individen måste fortfarande arbeta en massa, och arbetsplatsen har småproblem, men de ställer inte omöjliga krav på vanlighet.
Vi vet också att det finns personer med NPF som är mycket begåvade och kan göra en utmärkt arbetsinsats om de bara kommer på en arbetsplats där de trivs och får lagom utmaningar.
Vad webbplatsen Superarbetskraft – NPF-arbetsförmedlingen vill göra är att skapa en kanal för att underlätta matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande (med NPF). Vi har sett att den statliga "Arbetsförmedlingen" inte klarar det uppdraget.


Användning

Man annonserar genom att e-posta sin annonstext till tor@andet.se, som sedan lägger upp den. Se sidorna med regler och tips för mer information om utformning m.m. Platsannonser ligger upp i 45 dagar, om vi inte kommer överens om annat. Dessa annonser (med jobb eller jobbsökare) är helt gratis för alla aktörer.


Andet utbildning och förlag

Superarbetskraft – NPF-arbetsförmedlingen drivs av Andet utbildning och förlag som leds av en aspergare och vars anställda har NPF-diagnoser (autism, ADHD, Aspergers syndrom). Vi nås på e-post: info@andet.se


Uppdaterad: 2014-02-27
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom
His passion for Panerai, as well as panerai replica uk vintage Panerai watches and the brand's history, has led to some rather surprising discoveries which aren't always flattering to the people involved. Pereztroika has been slowly chronicling his research on specific historic Panerai watches and rado replica sale the circumstances around them on his website Perezscope. The site is a more watch-focused tome of research that, in my opinion, sits nicely next to the more general people- and history-focused Jake's Panerai World website written by Jake Ehrlich. Delving deep patek philippe replica sale into the history of a major watch brand - especially one that so focuses on its own history - can be rolex replica uk tricky business.